Wim van Krieken, landschapsontwerper en adviseur.

Profiel

MAAK landschap is een ontwerpbureau voor tuin, stad en landschap.
Onze ambitie is om mooie, maar vooral goed bruikbare plannen te maken waarbij architectuur, stedenbouw en landschap elkaar versterken.
Elk project is uniek en wordt met een frisse blik bekeken, het stellen van de juiste vragen en een bezoek op de locatie is de basis voor ieder project. Ontwerpen is keuzes maken, het in beeld brengen van deze keuzes laat zien welke mogelijkheden er zijn. Het maken van een ontwerp geeft ons energie en roept enthousiasme op.

Deze website geeft een selectie van projecten weer waar in de afgelopen jaren aan is gewerkt. Het bureau werkt hiervoor samen in een netwerk van andere disciplines zodat goed onderbouwde voorstellen gemaakt kunnen worden.

Portfolio

Laan van Puntenburg Utrecht

Een ontwerp voor de monumentale Laan van Puntenburg met aangrenzende tuinen. In het ontwerp staat de bewegende mens centraal en is aandacht voor klimaatbestendigheid en biodiversiteit.

Herderplein Utrecht

Hoe vernieuw je een kunstplein uit de jaren 50, MAAK landschap heeft een reconstructieplan gemaakt voor het Herderplein te Utrecht.

Het Pontplein Zaanstad

Een ontwerp voor een uitnodigend groen aankomstplein vanaf de pont van Amsterdam naar Zaanstad. In het ontwerp is veel aandacht besteed aan klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Integrale tender Stuwsluis Harelbeke

Een innovatieve tenderontwerp voor de herontwikkeling van de sluizen van Harelbeke. In het ontwerp is gezocht naar een totaalkunstwerk wat klaar is voor de toekomst.

Vernieuwing Centrum Overvecht

Een ontwerp voor een groen en aantrekkelijk centrum van de wijk Overvecht. In het ontwerp is klimaatadaptatie en vergroening de leidraad voor de herinrichting.

Nieuws & blogs

Start uitvoering Ooievaarstraat

Begin februari wordt een start gemaakt met de herinrichting van de Ooievaarstraat en omgeving.
De aannemer werkt in drie fases aan het project en begint met het smalste stukje van het project de Reigerstraat.