Het Pontplein Zaanstad

Het Pontplein Zaanstad

Het Pontplein is een van de hoofdentrees van Zaanstad, het is een plek waar veel verkeersstromen bij elkaar komen.
In 2016 is het Pontplein in eigendom overgedragen van Rijkswaterstaat aan Zaanstad. Omdat het asfalt van het plein toe was aan vervanging is bij de overdracht afgesproken om het plein te vernieuwen. De opgave is een integraal plan te maken voor de herinrichting van het Pontplein. Dit volgens de huidige eisen, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen en wensen van de gebruikers. Naast een vervangingsopgave wordt het plan gezien als een integrale opgave waarbij het verbeteren van de verkeersveiligheid, vergroenen en verblijfskwaliteit van het plein belangrijke onderwerpen zijn die bij de herinrichting worden meegewogen.

Voor het ontwerp van het plein zijn drie ambities uitgewerkt:
– een plein met een eenvoudige leesbare, veilige indeling
– een entreeplein met verblijfskwaliteit
– een groen en klimaatbestendig plein

Het plein dient klimaat adaptief ingericht te worden met meer ruimte voor groen zodanig dat ook het verblijfskarakter wordt versterkt en een aantrekkelijke stadsentree ontstaat. Bij de planvorming is gezocht naar een eenvoudige, goed leesbare indeling. Naast de zoektocht naar een heldere functionele indeling is tegelijkertijd een herkenbare groene stadsentree bedacht.

Opdracht Herinrichtingsplan voor het Pontplein te Zaanstad
Opdrachtgever Gemeente Zaanstad
In opdracht van MAAK landschap
Ontwerp 2023