Integrale tender Stuwsluis Harelbeke

Integrale tender Stuwsluis Harelbeke

Een innovatief, integraal DBFM tenderproject voor de herontwikkeling van een sluizencomplex van de stad Harelbeke. De opgave voor de aanpassing van de stuwsluis en vaarweg, inclusief de nieuwe hoge Brug, is een enorme ingreep voor Harelbeke. Het is een groot waterbouwkundig werk en een complexe opgave die vraagt om een integrale benadering. De opgave is echter veel meer dan het vernieuwen van enkel een stuwsluis of brug. Het realiseren van het programma van eisen voor een stuwsluis in Harelbeke is ambitieus Het is een uitdaging om van alle eisen en wensen een eenheid te maken, een ‘totaalkunstwerk” met als doel het 1+1=3 effect, een goed functionerende fraai ingepast sluizencomplex, klaar voor de toekomst.

Opdracht Ontwerp voor de DBFM tender voor de stuwsluis Harelbeke
Opdrachtgever Franki Construct NV
In opdracht van VHP landschap en stedenbouw onderdeel Royal Haskoning DHV
Ontwerp 2012

Twee typen kades