Het Kustlaboratorium Zeeland

Het Kustlaboratorium Zeeland

Toekomstvisie waarin de nieuwste inzichten ten aanzien van kustveiligheid en duurzame aquacultuur in een landschappelijk en ecologisch kader bijeen zijn gebracht.
Het laboratorium is een oplossing om de verziltingsproblematiek in Zeeland tegen te gaan en een middel om te bouwen aan een sterk kustlandschap.
Kennis van wet- en regelgeving en beleidskaders onder andere van Rijkswaterstaat was nodig om het project te kunnen realiseren.

Opdracht Toekomstvisie het Kustlaboratorium
Opdrachtgever Stichting het Zeeuws Landschap 2010
In opdracht van VHP landschap en stedenbouw
Ontwerp 2012