Vernieuwing Centrum Overvecht

De herinrichting van het winkelcentrum maakt onderdeel uit van de opwaardering van het centrum Overvecht. De ambitie van de gemeente Utrecht is om het gehele centrum te verbeteren zodat het een aantrekkelijk en duurzaam onderdeel van de stad gaat worden waarin wonen, winkelen maar ook vergroening hand in hand gaan. Om hiertoe te komen wordt naast plannen voor nieuwbouw en renovatie van de bebouwing ook de openbare ruimte aangepakt. Het primaat van de nieuwe inrichting ligt hierbij op de voetganger en de fietser, de auto is ondergeschikt en voegt zich naar de nieuwe situatie.
Om deze metamorfose mogelijk te maken wordt in de openbare ruimte op een viertal thema’s ingrepen gedaan:
1. een nieuw gebruik van de openbare ruimte met veel ruimte voor voetganger en fietser
2. een groener gebied met een menselijke maat
3. een duurzamer ingericht centrum waarbij hoog ingezet wordt op klimaatadaptatie
4. een inrichting die ook toegepast gaat worden in de andere delen van het centrum zodat een eenduidig rustig beeld van het hele centrum ontstaat wat goed te beheren is.

opdracht Voorlopig en Definitief Ontwerp openbare ruimte

opdrachtgever Gemeente Utrecht

ontwerp 2019

uitvoering 2020

 

Integraal project

Het project Zamenhofdreef is aangewezen als één van de pilots om te komen tot een integrale aanpak van de openbare ruimte, waarbij alle ambities van de gemeente kunnen worden gerealiseerd. Het ging in dit project met name om het verbeteren van de verkeersveiligheid, het wegwerken van achterstallig onderhoud, het vergroenen van de openbare ruimte en het afkoppelen van regenwater. 

Het groener maken van de openbare ruimte draagt bij aan verblijfskwaliteit en klimaatbestendigheid. Op plekken waar sprake is van grote oppervlakken aan verharding, als de parkeerterreinen bij het shoppingcenter, is dit nog meer van belang.