Laan van Puntenburg Utrecht

Laan van Puntenburg Utrecht

De Laan van Puntenburg is onderdeel van het gebied de Tuinen van Moreelse. Dit is een gebied vol monumentale gebouwen en ruimten liggend tussen de binnenstad van Utrecht en het spoor. In 2020 is een visie voor dit gebied vastgesteld: het ontwikkelkader van de Tuinen van Moreelse. In deze visie is aangegeven dat de voormalige Tuinen van Moreelse moeten gaan ontwikkelen tot een gebied dat beter aansluit bij de binnenstad, verbinding heeft met nieuwe stadsontwikkeling en waarin de bewegende mens centraal staat. De Tuinen moeten gaan prikkelen tot ontmoeting met gedeelde ruimte voor en door mensen. Het wordt een duurzaam gebied met aandacht voor energieneutraliteit, klimaatbestendigheid, circulariteit (kringlopen van grondstoffen en materialen) en biodiversiteit (soortenrijkdom van planten en dieren).

Speerpunten uit de visie zijn:

  • naar een vitaal onderdeel van gezond Utrecht;
  • energieneutraal, klimaatbestendig en rijk aan planten en dieren;
  • enjoyable mobility, prettig verplaatsen, ontspannen forensen.

Deze speerpunten komen terug in het definitief ontwerp voor de Laan van Puntenburg.

opdracht Definitief Ontwerp openbare ruimte
in opdracht van Stadsingenieurs gemeente Utrecht
ontwerp 2020-2023
aannemer Koot Infrawerken Utrecht

Definitief ontwerp