Profiel

MAAKBAAR

De maakbaarheid van het ontwerp staat hoog in het vaandel voor MAAK landschap. Praktische kennis van beplanting en inrichting wordt omgezet in een ontwerp wat tot de verbeelding spreekt.
Samen met producenten en groene- en civiele aannemers worden projecten met succes tot uitvoering gebracht.
Door met veel toewijding en ambitie samen te werken ontstaan gedragen kwaliteitsvolle resultaten.

Participatie en samenwerken

Onze ontwerpen hebben een persoonlijke benadering, een goede chemie tussen opdrachtgevers en teamleden is van groot belang.
Wij luisteren, inspireren en verbeelden, door wensen te verbeelden ontstaat verbinding. Dit beschouwen wij als de kerncompetentie van MAAK landschap.
Samenwerken zit in onze genen, participatie met bewoners en ondernemers is niet lastig maar levert een enorme rijkdom aan lokale kennis op die het ontwerp beïnvloed.

Integrale klimaatbestendig plannen

Uitgangspunt voor al onze ontwerpen is het maken van integrale plannen waarbij verblijfskwaliteit en klimaatbestendigheid voorop staan.
Afhankelijk van de opgave wordt daarom samen gewerkt met andere professionals.
Wij werken samen met specialisten op gebied van ecologie, waterkennis, ondergrond, financiële haalbaarheid, juridische kennis of andere expertises.

Werkveld

MAAK landschap werkt aan tuinprojecten, openbare ruimte opgaven, kunstprojecten en terreininrichting voor bedrijven en instellingen. Daarnaast wordt op de grotere schaal vanuit de discipline landschapsarchitectuur in teamverband gewerkt aan scenariostudies, visies en stedenbouwkundige opgaven. Wij werken als ontwerpers en adviseurs op alle schaalniveaus en worden vanwege onze achtergrond en ervaring gevraagd om deel te nemen in multidisciplinaire ontwerpteams.

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van MAAK landschap zijn particulieren, bewonersgroepen, overheden, marktpartijen, architecten en bedrijven in de groensector.

Wim van Krieken

Wim van Krieken

Wim van Krieken is de oprichter van MAAK landschap. Hij is opgeleid aan de Hogeschool Larenstein als tuin- & landschapsontwerper. Daarnaast heeft hij een master in landschapsarchitectuur gevolgd.
Al tijdens zijn studie combineert hij zijn praktische kennis met het ontwerp. Hierdoor ontstaan maakbare maar ook uitgesproken beelden.
Zijn carrière begon in 1996 bij de gemeente Arnhem waar hij als ontwerper werkte aan het Park Sonsbeek en het Singelpark rondom de binnenstad.
Daarna werkte hij bij diverse architecten- en landschapsarchitectenbureaus, achtereenvolgens bij OMA stedenbouw, Zwarte Hond stedenbouw en landschap, Sant en Co landschapsarchitectuur en VHP/Royal Haskoning/DHV.
Door deze ervaring bij diverse bureaus is hij in staat om op verschillende schaalniveaus te werken, van meubilair tot masterplan.
In 2015 starte hij MAAK landschap waarbij hij gewerkt heeft aan diverse openbare ruimte projecten in de steden Utrecht, Rotterdam en Zaanstad. Naast openbare ruimte projecten heeft hij diverse tuinen ontworpen.

CV

  • 1968 geboren te Spijk (ZH)
  • 1988 Middelbare Tuinbouwschool, Utrecht
  • 1994 Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein, Boskoop studierichting Tuinen Landschapsinrichting
  • 1996 European Master of Landscape Architecture, Velp
  • 1996 Gemeente Arnhem, Dienst MOW 1997 OMA stedenbouw B.V. Rotterdam
  • 1997-1999 Gemeente Arnhem, Dienst Milieu en Openbare Werken
  • 1999-2001 Karelse van der Meer Architecten, Rotterdam
  • 2002-2009 Buro Sant en Co landschapsarchitectuur, Den Haag
  • 2009-2013 VHP stedenbouw +architectuur+landschap
  • 2013-  Wim van Krieken advies en ontwerp openbare ruimte