Duurzame stad Groningen 2040

Duurzame stad Groningen 2040

Hoe ziet de duurzame stad van de toekomst eruit? Een ontwerpvisie voor de wijk de Rivierenbuurt in Groningen in 2040. De visie is onderdeel van de tentoonstelling De Duurzame Stad 2040 die een tour heeft gemaakt langs Nederlandse gemeentehuizen.

Deze ambitieuze visie richt zich op de vermindering van verplaatsing met gemotoriseerd verkeer. Het gevolg is dat de bewoners en bezoekers van de stad uitgenodigd worden om meer te fietsen, lopen en bewegen met een bijkomend voordeel meer ontmoeten en minder hittestress in de zomer en minder overstroming als gevolg van heftige regenval. Door aanpassingen in de infrastructuur kan de wijk op een aangename manier veranderen in een klimaatneutrale wijk in 2040. Op stadsniveau is een nieuw type entree voor automobilisten met de overige verkeersstromen geïntroduceerd; een compact en aantrekkelijk transferium met aansprekend stadsplein

Opdracht Duurzaamheidsstrategie mobiliteit
Opdrachtgever Gemeente Groningen
In opdracht van VHP landschap en stedenbouw
Ontwerp 2010

Vogelvluchtperspectief